STRUKE:

Newtonovi zakoni

Newtonovi zakoni [nju:'tn~] (po Isaacu Newtonu), tri temeljna zakona gibanja (aksioma mehanike) koji opisuju gibanje čestice ili tijela pod djelovanjem sila i Newtonov zakon gravitacije:

1) Prvi Newtonov zakon (zakon inercije) tvrdi da svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikoga gibanja po pravcu dok ga neka vanjska sila ne prisili da to stanje promijeni. Taj je aksiom Newton preuzeo od Galilea Galileija, koji ga je formulirao već 1638.

2) Drugi Newtonov zakon tvrdi da je promjena količine gibanja razmjerna djelovanju sile, a odvija se u smjeru te sile. Kako je Newton količinom gibanja nazivao produkt mase i brzine (p = m · v), drugi Newtonov zakon istovremeno definira silu (F) i uvodi masu kao svojstvo tijela:

F = Δ(mv)/Δt,

gdje je Δ(mv) promjena količine gibanja, t vrijeme, Δt vremenski interval; u diferencijalnom obliku: F = dp/dt. U klasičnoj mehanici, pod pretpostavkom konstantnosti mase, drugi Newtonov zakon poprima oblik:

F = m Δv/Δt = m · a

i time se uvodi ubrzanje (a). Iz Newtonove definicije slijedi da se sila može očitovati i kao promjena mase. To omogućuje da se klasična mehanika javlja kao poseban slučaj teorije relativnosti za brzine koje nisu bliske brzini svjetlosti.

3) Treći Newtonov zakon (zakon akcije i reakcije) tvrdi da uz svaku silu koja proizlazi iz djelovanja okoline na tijelo javlja protusila koja je iznosom jednaka sili, ali je suprotnoga smjera. Sila i protusila uvijek djeluju na različita tijela.

4) Newtonov zakon gravitacije tvrdi da se bilo koja dva tijela ili čestice uzajamno privlače silom razmjernom njihovim masama m1 i m2, a obrnuto razmjernom kvadratu udaljenosti r između njihovih središta mase, dakle: F = –Gm1m2/r², gdje je G = 6,67 × 10–11 Nm²/kg² gravitacijska konstanta; u vektorskom obliku: Newtonovi zakoni.jpg, gdje je r/|r| jedinični vektor vektora r koji povezuje središta masa dvaju tijela. (→ gravitacija)

Citiranje:
Newtonovi zakoni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43656>.