TRAŽI DALJE:
STRUKE:

nitridi

nitridi (prema novolat. nitrogenium: dušik), spojevi metala (rjeđe nemetala) s dušikom. Mogu se dobiti izravnom sintezom elemenata, zagrijavanjem metala u amonijaku ili termičkim raspadom amida. S obzirom na kemijsku vezu između dušika i metala razlikuju se nitridi solne naravi (npr. Li3N), kovalentni nitridi (npr. BN, Si3N4) i metalni nitrid (npr. CrN). Većinom su vrlo tvrdi, krti, teško taljivi i postojani na visokim temperaturama. Neki nitridi (Li3N, Mg3N2, Ca3N2, AlN) reagiraju s vodom, pri čem se razvija amonijak, drugi, većinom nitridi teških metala, prema vodi su otporni.

Citiranje:
nitridi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43913>.