TRAŽI DALJE:
STRUKE:

normala

normala (prema normalan), u geometriji, okomica, svaki pravac koji je okomit na drugi pravac ili ravninu. Normala krivulje, pravac koji je okomit na tangentu krivulje u diralištu. Normala plohe, pravac koji je okomit na tangencijalnu ravninu te plohe u diralištu. Svaka ravnina koja prolazi normalom plohe siječe plohu u tzv. normalnom presjeku. Normalna ravnina prostorne krivulje je ravnina koja je okomita na tangentu prostorne krivulje i prolazi diralištem, te u njoj leži normala.

Citiranje:
normala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44096>.