STRUKE:

atmosferska fronta

atmosferska fronta, granična ploha između dviju zračnih masa različitih svojstava. Najlakše se uočava na sinoptičkim kartama, kao područje velikih temperaturnih kontrasta, različite vlažnosti zraka i značajnih vremenskih pojava (oborina, grmljavina, vjetra i dr.). Zračne mase prostiru se u visinu od nekoliko kilometara, a granične se plohe opažaju u najnižim slojevima atmosfere kao blago nagnute frontalne plohe. Širina atmosferske fronte obično je nekoliko stotina metara, a duljina više stotina pa i tisuću kilometara. Na sinoptičkim kartama može ih se razvrstati prema smjeru gibanja fronte u odnosu na zračnu masu, pa se razlikuju hladna fronta, topla fronta, okludirana fronta i stacionarna fronta.

Citiranje:
atmosferska fronta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4467>.