atomska jedinica mase

atomska jedinica mase (znak u), iznimno dopuštena izvansustavna mjerna jedinica mase za primjenu u fizici i kemiji, definirana kao 1/12 mase nuklida ugljika 12C, približno je jednaka masi protona ili neutrona u = 1,660 539 · 10–27 kg i ekvivalentna energiji 931,494 095 MeV/c. Naziva se i unificiranom ili ujednačenom atomskom masenom jedinicom, daltonom (znak Da) te atomskom masenom konstantom (znak mu).

Citiranje:
atomska jedinica mase. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4482>.