TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Olduvai

Olduvai (Oldupai) (engl. izgovor [ɔ:'ldəvai]), arheološko nalazište, klanac (dug oko 40 km) na rubu visoravni Serengeti u Tanzaniji. U naslagama, debljine oko 100 m, otkriveni su arheološki i antropološki ostatci ključni za razumijevanje najranije povijesti čovječanstva. Otkrio ga je Hans Reck (1913), a sustavno su ga 1953–75. istraživali L. S. B. Leakey i njegova žena M. D. Leakey. Sadrži četiri glavna ležišta. Prema nalazima iz ležišta I utvrđena je izradba prvoga i najjednostavnijega kamenog alata – kultura oblutaka. Pronađeni su i nalazi robusnog australopiteka (Australopithecus robustus), nekada zvanoga Zinjanthropus, i čovjeka vrste Homo habilis. Starost ležišta I iznosi približno 1,9 do 1,6 milijuna godina, a mlađih ležišta približno 1,6 milijuna do 700 000 god.; potonja sadrže acheuléenske šačnike i ostatke čovjeka vrste Homo erectus. U Olduvaiju su utvrđeni i ostatci čovjeka vrste Homo sapiens, stari oko 17 000 godina.

Citiranje:
Olduvai. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45002>.