Olszewski, Karol Stanisław

Olszewski [olše'fsk’i], Karol Stanisław, poljski fizičar i kemičar (Broniszów, 29. I. 1846Krakov, 24. III. 1915). Diplomirao (1872) na Jagiellońskom sveučilištu u Krakovu, doktorirao (1876) na Sveučilištu u Heidelbergu kod Roberta Wilhelma Bunsena i Gustava Roberta Kirchhoffa. Od 1876. radio na krakovskom Sveučilištu. Sa Zygmuntom Florentyjem Wróblewskim uspio je ukapljiti kisik i dušik (1883). Godine 1895. konstruirao je aparat kojim je ukapljio argon, a zatim je pokušao ukapljiti i vodik, te postigao u to doba najnižu temperaturu od 48 K (kritična je temperatura vodika 33,19 K). Do umirovljenja 1905. radio je na razvoju aparatura i metoda za postizanje niskih temperatura i na pokušajima ukapljivanja helija. Bio je član Poljske akademije znanosti (od 1888). (→ ukapljivanje plinova)

Citiranje:
Olszewski, Karol Stanisław. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45079>.