TRAŽI DALJE:
STRUKE:

onomastika

onomastika (prema grčkom ὀνoμαστιϰός: imenski, koji se odnosi na ime), znanost koja se bavi proučavanjem vlastitih imena. Predmet su njezina istraživanja imena u najširem smislu, njihovo podrijetlo, motivacija, način tvorbe, rasprostranjenost, uporaba i uloga u društvu i sl. Onomastika se obično smatra jezikoslovnom disciplinom iako se, osobito izvan eur. prostora, imena najčešće proučavaju u okvirima povijesti, antropologije, sociologije i psihologije. U prošlosti se naziv onomastika nerijetko rabio i za obilježavanje sveukupnosti imenskoga korpusa na nekom prostoru.

Prema predmetu istraživanja, odnosno klasifikaciji različitih imenskih kategorija, onomastika se obično dijeli na toponomastiku, koja proučava toponime, odn. imena zemljopisnih objekata, naselja, pokrajina, zemalja, voda, gora i sl., i antroponomastiku, koja proučava antroponime, odn. osobna imena, prezimena, nadimke, obiteljske nadimke. Predmet su njezina proučavanja i etnonimi, odn. imena naroda i etnija, ali je potrebno pritom istaknuti da se u mnogim jezicima etnonimi ne smatraju vlastitim imenima. U posljednje su doba predmet istraživanja suvremene onomastike i tzv. ostala imena, primjerice imena tvrtki, brodova, proizvoda i sl. Imena predmeta često se objedinjuju pod nazivom krematonimi.

Imena služe identifikaciji u prostoru i društvu. Imenovanje je opći proces i ne postoji ni jedna poznata ljudska zajednica koja ne poznaje imena. Međutim, postupak imenovanja i uloga imena u društvu znatno se razlikuju u pojedinim kult. sredinama.

Citiranje:
onomastika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45175>.