STRUKE:

Oppenheimer, Robert

ilustracija
OPPENHEIMER, Robert

Oppenheimer [ɔ:'pənhaiməɹ], Robert, američki fizičar (New York, 22. IV. 1904Princeton, 18. II. 1967). Diplomirao (1925) na Harvardovu sveučilištu, doktorirao (1927) na Sveučilištu u Göttingenu kod Maxa Borna. Od 1929. predavao je na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu i na Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech) u Pasadeni. Godine 1936. otkrio je posebnu vrstu nuklearnih reakcija, važnih za određivanje nuklearne strukture (tzv. stripping elektrona). Bio je direktor razvojnoga laboratorija u Los Alamosu u Novome Meksiku, gdje je u sklopu Projekta Manhattan vodio radove na izradbi atomske bombe (1943–45). Vodio je istraživanja u Institutu za viša znanstvena istraživanja u Princetonu (1947–66). Sukobio se s američkom administracijom zbog protivljenja projektu izradbe vodikove (hidrogenske) bombe, pa je 1954. optužen »za simpatije prema komunizmu«. Iako su policijska ispitivanja dokazala njegovu lojalnost SAD-u, ipak mu je zabranjen pristup povjerljivim dokumentima o nuklearnim istraživanjima. Godine 1963., za vlade predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja, Oppenheimer je potpuno rehabilitiran, te ga je Komisija za atomsku energiju SAD-a, kao uvoditelja kvantne mehanike u SAD-u, te zbog njegova velikog doprinosa teorijskoj fizici i razvoju istraživanja i primjene nuklearne energije u SAD-u, nagradila Fermijevom nagradom.

Citiranje:
Oppenheimer, Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45298>.