TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ordos

Ordos [o'~], ravnjak u sjevernoj Kini, pretežno u Unutrašnjoj Mongoliji; prosječna visina 1000 do 1600 m. Na sjeveru, zapadu i istoku omeđen je rijekom Huang He, a na jugu Kineskim zidom. Građen je od pješčenjaka i škriljevaca; više od 50% površine pokriveno je pijescima. Klima je izrazito suha; na sjeverozapadu godišnje padne manje od 150 mm oborina. Prevladava oskudna polupustinjska vegetacija. U južnome su dijelu mnoga slana jezera. Iskorištavaju se naslage sode, bogata ležišta ugljena, nafte i prirodnoga plina (plinovodi). Stočarstvo i zemljoradnja vezani su uz oaze u južnome dijelu ravnjaka. Glavno je središte ravnjaka grad Ordos (Kangbashi; 671 048 st., 2020). – Na području Ordosa otkriveno je nekoliko nalazišta oruđa kulture gornjega (mlađeg) paleolitika, karakteristične za sjevernu Kinu.

Citiranje:
Ordos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45420>.