Organizacija za europsku sigurnost i suradnju

Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (akronim OESS; engl. Organization for Security and Co-operation in Europe, akronim OSCE), međudržavna organizacija osnovana 1995. radi očuvanja mira i stabilnosti, te zaštite ljudskih prava i sloboda u Europi, sa sjedištem u Beču. Razvila se iz Konferencije za europsku sigurnost i suradnju (KESS), koja je započela 7. VII. 1973. u Helsinkiju (→ helsinška konferencija). Glavni organi i tijela OESS-a su Tajništvo (sastaje se na razini šefova država dvaput godišnje) i Vijeće ministara vanjskih poslova (forum za odlučivanje, sastaje se jedanput godišnje pod naizmjeničnim predsjedanjem država članica). Angažman OESS-a uključivao je nadzor ljudskih i manjinskih prava, nadzor i provedbu izbora, uspostavljanje sigurnosti i dr. u BiH, Kosovu, Rusiji (Čečenija), Azerbajdžanu (Gorski Karabah) i dr. U članstvu OESS-a je 56 država iz Europe, Sjeverne Amerike i prostora srednje Azije (Hrvatska je članica od 1992).

Citiranje:
Organizacija za europsku sigurnost i suradnju. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45469>.