STRUKE:

adenilat-ciklaza

adenilat-ciklaza, enzim vezan na unutarnju stranu stanične membrane. Aktivira se vezanjem hormona na membranski receptor i katalizira nastanak cikličkog adenozin-monofosfata (cAMP), tzv. drugoga glasnika (→ adenozin), iz adenozin-trifosfata. Ima ključnu ulogu u regulaciji metaboličkih procesa.

Citiranje:
adenilat-ciklaza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=455>.