STRUKE:

Ormaetxea, Nikolas

Ormaetxea [orma·e'če·a], Nikolas (španjolski Nicolás Ormaechea; zvan Orixe), baskijski pjesnik (Orexa, Gipuzkoa, 6. XII. 1888Donostia/San Sebastián, 9. VIII. 1961). Stekao temeljitu klasičnu izobrazbu u kolegiju Družbe Isusove (1905–23). U Bilbau je od 1923. radio u dnevnim novinama kao urednik stranica na baskijskom jeziku. Vrativši se 1931. u Orexu napisao je romantični spjev o životu baskijskoga naroda Baski (Euskaldunak), koji je u cijelosti (dvanaest tisuća stihova) objavljen tek 1950. Niz godina (1938–54) proveo je u izbjeglištvu (Francuska, Južna Amerika). Osobitu je pozornost posvećivao razvoju baskijskoga jezika i nacionalne kulture; isticao se kao polemičar. Pisao je i književne kritike te mistične pjesme, npr. U nutrini (Barne muinetan, 1934). Bio je i vrstan prevoditelj (sv. Augustina, F. Mistrala i drugih).

Citiranje:
Ormaetxea, Nikolas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45561>.