TRAŽI DALJE:
STRUKE:

osjet

osjet, doživljaj koji nastaje djelovanjem fizikalno-kem. procesa određene vrste, intenziteta i trajanja na osjetni sustav. Osjet daje informaciju o pojedinim svojstvima objektivnoga svijeta (npr. boja, visina tona) ili stanjima unutar organizma, redovito je dio složenijih doživljaja (→ percepcija). Podražaji pobuđuju receptorne stanice u perifernim dijelovima osjetnih sustava, što izaziva živčano uzbuđenje u živčanim vlaknima koja povezuju periferiju s centrima u mozgu. Kada živčano uzbuđenje stigne do centara u mozgu, nastaje osjet.

Klasifikacija osjeta provodi se prema različitim načelima, npr. prema vrsti fizikalnih procesa koji su ih izazvali (kemijski osjet, mehanički osjet); prema osjetnom analizatoru koji je u funkciji (osjet oka, uha, nosa, kože); prema tomu odakle receptori primaju podražaje; prema afektivnoj i perceptivnoj sastavnici osjeta (protopatični osjet, koji je izrazito osjećajno obojen, te epikritični osjet, koji obavještava mozak o objektivnim značajkama podražaja); prema srodnosti osjetnih kvaliteta.

Najčešća je klasifikacija osjeta prema srodnosti osjetnih kvaliteta, prema kojoj se osjet svrstava u pojedine modalitetne skupine: osjet vida, sluha, njuha, okusa, dodira, bola, temperature, kinestetički osjet i organski osjet. Ovisno o tome odakle osjetni receptori primaju podražaje, osjet može biti eksteroceptivni, proprioceptivni i interoceptivni. Eksteroceptivni osjet izazvan je podražajima koji dolaze iz okoline, a u njegovu nastanku posreduju eksteroreceptori (receptori vida, sluha, njuha, okusa te taktilni i temperaturni receptori). Proprioceptivni osjet obavještava mozak o fizičkom stanju tijela (osjet za položaj tijela i dijelova tijela, tetivni i mišićni osjet, osjet tlaka na tabane, osjet ravnoteže), a zamjećivanje takvih osjeta (propriocepcija) omogućuju proprioreceptori (statički i ampularni receptori u unutarnjem uhu te receptori u mišićima, zglobovima i tetivama). Interoceptivni osjet složen je organski osjet koji nastaje kada promjene u nutrini organizma podraže interoreceptore. (→ osjetljivost; osjetila)

Citiranje:
osjet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45686>.