TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ostava

ostava.

1. U arheologiji, stručni naziv za nalaz većega broja istovrsnih ili različitih predmeta zajedno odloženih, pohranjenih i zakopanih u zemlji, najčešće iz sigurnosnih razloga za ratnih ili drugih opasnosti, te s namjerom da se poslije ponovno iskopaju. Po obilježju i namjeni ostave mogu biti osobne (oruđe, oružje, nakit, dragocjeno posuđe), ostave putujućih trgovaca ili ljevača (radioničke ostave) te votivne ostave. Pojavljuju se već u starije kameno doba (ostave kamenih jezgara i dovršenih i nedovršenih odbojaka), mlađe kameno doba (ostave kamenih sjekira i sječiva, opsidijanskih noževa), ali najviše ih ima iz bakrenoga doba (ostave bakrenih sjekira i kalupa za njihovo lijevanje) te osobito iz kasnoga brončanoga i željeznoga doba. – U povijesnim razdobljima bile su uobičajene ostave novca ili nakita, tzv. blaga.

2. U pravu, ugovor kojim se jedna strana (ostavoprimac, depozitar) obvezuje od druge strane (ostavodavca, deponenta) primiti stvar na čuvanje, s time da ju vrati kada to ostavodavac zatraži. Predmet ostave mogu biti samo pokretne stvari. Ostavoprimac je dužan stvar čuvati kao svoju vlastitu, a ako je ostava uz naknadu, kao dobar privrednik, odn. domaćin. Ostavoprimac ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje stvari ako bi do toga došlo i da je postupao u skladu s ugovorom. Ostavoprimac je, u pravilu, dužan vratiti stvar čim ju ostavodavac zatraži, i to sa svim plodovima i drugim koristima od stvari. On ima pravo na naknadu troškova opravdano učinjenih radi očuvanja stvari te štete koju je zbog ostave pretrpio; ima pravo na nagradu samo ako je ugovorena, ako se bavi primanjem stvari na čuvanje ili ako se naknada mogla očekivati s obzirom na okolnosti posla. Posebnu vrstu ostave predstavlja ugostiteljska ostava za stvari koje je gost donio u ugostiteljski objekt; analogno se primjenjuje na bolnice, garaže, kola za spavanje, organizirane kampove i sl. Naziva se i depozit.

Citiranje:
ostava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45752>.