TRAŽI DALJE:
STRUKE:

otpor

otpor, protivljenje tijela silama koje ga prisiljavaju na gibanje. Otpor nastao pri relativnom gibanju dvaju tijela koja se dodiruju je trenje. Otpor gibanju tijela u tekućinama je hidrodinamički, a u plinovima aerodinamički otpor.

Protivljenje medija gibanju elektrona ili iona je električni otpor. Induktivni otpor je otpor koji zbog samoindukcije električna zavojnica pruža izmjeničnoj struji, a kapacitivni otpor je otpor koji električni kondenzator pruža izmjeničnoj struji. Magnetski otpor (reluktancija) otpor je prostora promjenama magnetskoga polja, a ovisi o magnetskoj permeabilnosti tvari i izmjerama prostora kroz koji se polje širi.

Citiranje:
otpor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45902>.