STRUKE:

Park, Robert Ezra

Park [pɑ:ɹk], Robert Ezra, američki sociolog (Harveyville, 14. II. 1864Nashville, 7. II. 1944). Profesor na Sveučilištu u Chicagu (1923–33), a od 1935. na Sveučilištu Fisk u Nashvilleu. Jedan od najistaknutijih predstavnika čikaške škole. Poznat je ponajviše po svojem radu o manjinama, posebice crnačkom stanovništvu SAD-a. Bavio se također urbanom sociologijom i humanom ekologijom. Djela: Uvod u sociološku znanost (Introduction to the Science of Sociology, s Ernestom Burgessom, 1921), Useljenički tisak i njegova kontrola (The Immigrant Press and Its Control, 1922), Rasa i kultura (Race and Culture, 1950) i dr.

Citiranje:
Park, Robert Ezra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46715>.