Parnell, Charles Stewart

ilustracija
PARNELL, Charles Stewart

Parnell [pα:ne'l], Charles Stewart, irski političar (Avondale, grofovija Wicklow, 27. VI. 1846Brighton, Engleska, 6. X. 1891). Jedan od prvaka irskoga nacionalnog pokreta. Od 1875. do 1891. član britanskoga Parlamenta. Pripadnik radikalnoga krila Lige za samoupravu (Home Rule League) i njezin vođa od 1880., jedan od osnivača Irske lige za zemlju 1879 (Irish Land League), koja je zahtijevala agrarnu reformu (zbog kritike zakona o zakupu zemlje uhićen i zatvoren 1881–82), te (od 1882) utemeljitelj i vođa Irske nacionalne lige (Irish National League), stranke koja se zalagala za irsku samoupravu, pravo seljaka na vlasništvo nad zemljom koju obrađuju, proširenje prava glasa, unaprjeđenje irskoga gospodarstva i poboljšanje položaja radnika. Nalazio se na čelu irskih zastupnika u britanskom Parlamentu 1886–90., koji su se borili za to da projekt o irskoj autonomiji (Home Rule) bude podnesen na ozakonjenje Donjemu domu; potpomagao je premijera Williama Ewarta Gladstonea. Godine 1890. morao se odreći vodstva irske oporbe u Parlamentu zbog ljubavnoga skandala (veza s udanom ženom s kojom se poslije oženio).

Citiranje:
Parnell, Charles Stewart. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46750>.