TRAŽI DALJE:
STRUKE:

PASCAL

PASCAL, viši programski jezik za pripremanje računalnih programa, zasnovan na prethodno razvijenom jeziku ALGOL. Definirao ga je i uveo u uporabu švic. znanstvenik Niklaus Wirth 1970., a naziv je dobio po B. Pascalu, franc. filozofu, matematičaru i fizičaru te graditelju mehan. kalkulatora. Ključne riječi i jezične konstrukcije toga jezika olakšavaju razumijevanje programskih struktura pa se PASCAL često koristi pri podučavanju programiranja. Poslužio je i kao podloga za pripremu objektno orijentiranoga jezika Oberon te simulacijskoga jezika Modula. Jezik je međunarodno normiran 1983., a norma je dorađena 1990. Danas je u uporabi nekoliko inačica, od kojih su najpoznatije Borland Pascal i Free Pascal, koji je dostupan besplatno. (→ programski jezici)

Citiranje:
PASCAL. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46849>.