STRUKE:

Pavao IV.

Pavao IV. (pravo ime Giovanni Pietro Carafa), papa od 1555. do 1559 (okolica Beneventa, 28. VI. 1476Rim, 18. VIII. 1559). Pripadao plemićkoj napuljskoj obitelji. Sa sv. Kajetanom 1524. utemeljio je red teatinaca, bio njegov prvi vrhovni poglavar. Od 1536. napuljski nadbiskup i kardinal; pomogao Pavlu III. u reformi papinskoga dvora. Kao papa bio je rigorozan; posttridentske crkvene reforme nastojao je provesti oslanjajući se na inkviziciju. Osudio je Augsburški mir (1555) kao pakt s hereticima, odbijao prihvatiti abdikaciju cara Karla V. i izbor Ferdinanda I., neuspješno pokušavao Anglikansku crkvu vratiti Rimu tijekom borbe za legitimaciju kraljice Elizabete I.

Citiranje:
Pavao IV.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47086>.