Pazinčica

Pazinčica (također Pazinski potok, Potok i Fojba), najveći vodotok u području krške unutrašnjosti Istre; duga je 16,5 km, porječje obuhvaća 82,9 km². Izvire na juž. padinama Učke, a ponire u Pazinsku jamu podno grada Pazina. Do naselja Borut naziva se Borutski potok. Pritoci: lijevi – Rakov potok, Pagobice, Berčiž, Novaki, Perači; desni – Lipa, Orljak, Ferneša, Veliki potok. Svi su joj pritoci nadzemnoga toka, jer teku kroz fliš.

Citiranje:
Pazinčica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47194>.