Pitt, William, Earl of Chatham

ilustracija
PITT, William Earl of Chatham

Pitt [pit], William, Earl of Chatham (zvan Pitt Stariji), britanski političar (London, 15. XI. 1708Hayes, Kent, 11. V. 1778). Kao član Donjega doma britanskog Parlamenta od 1735., bio je vođa vigovske oporbe protiv vlade R. Walpolea i povezivanja britanske politike s osobnim interesima Đure II. (preko svojega hannoverskoga podrijetla). God. 1756–57. i ponovno 1757–61. ministar vanjskih poslova i vođa Donjega doma; kao najutjecajnija osoba bio je zapravo premijer. Glavni je organizator britanske pobjede nad Francuzima u Sedmogodišnjem ratu (1756–63). Njegovom zaslugom bila je skršena francuska prevlast na moru i u prekooceanskim posjedima, pa je Francuska istisnuta iz Kanade i Indije. Kada je Pitt zahtijevao da se rat vodi do potpune pobjede te da se objavi rat Španjolskoj, novi kralj Đuro III. i većina u vladi suprotstavili su se, pa je Pitt predao ostavku (1761). Otada je vodio oštru oporbu protiv kraljevih pokušaja da okrnji prava Parlamenta. God. 1766–68. Pitt je opet bio ministar vanjskih poslova, no bez prijašnjega političkoga utjecaja. Dobivši titulu Earla (1766) prešao je u Gornji dom britanskoga Parlamenta, u kojem je imao puno manji utjecaj. Pitt je napadao politiku vlade prema britanskim kolonijama u Sjevernoj Americi, ali se oštro protivio njihovu osamostaljenju.

Citiranje:
Pitt, William, Earl of Chatham. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48498>.