TRAŽI DALJE:
STRUKE:

plamenjača

ilustracija
PLAMENJAČA vinove loze, Plasmopara viticola, nosilac sporangija izbija kroz puč

plamenjača, naziv za bolesti koje uzrokuju neke pseudogljive reda Peronosporales, iz carstva Chromista (→ gljive). Među njima je velik broj nametnika na kultiviranome bilju koji izazivaju znatne štete. Nametnici su i na samoniklim (divljim) biljkama. Zajednički su simptomi plamenjače pojava nosača (sporangiofora) sa sporangijima na naličju plojke lista, kao prljavo bjelkaste, sivkaste ili plavkaste prevlake, nakon čega tkivo odumire, boja lista mijenja se od žute do crvenkastosmeđe (otuda narodni i stručni naziv), a zaraženi se dio suši. Nekoliko uzročnika tih bolesti američkoga je podrijetla, npr. plamenjača krumpira (Phytophthora infestans), plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola), plamenjača duhana (Peronospora hyoscyami sp. tabacina). Zbog plamenjače krumpira bio je smanjen urod krumpira kojim se pretežito hranilo irsko stanovništvo, pa je u toj zemlji od 1845. do 1848. od gladi pomrlo oko milijun ljudi, a više od milijun ih se iselilo u Ameriku. Plamenjača vinove loze donesena je u Europu 1878., gdje je izazvala velike gubitke u urodu grožđa i proizvodnji vina te uzrokovala migraciju stanovništva, posebno iz mediteranskih zemalja. Osim sličnosti u simptomima i epidemiologiji, predstavnici reda Peronosporales imaju neke zajedničke morfološke značajke, npr. jednostanični micelij i stvaranje oospora. Za gljive iz rodova Phytophthora, Plasmopara i Pseudoperonospora karakteristično je da stvaraju zoosporangije u kojima nastaju zoospore. Gljive iz rodova Peronospora i Bremia stvaraju konidiospore iz kojih klijanjem nastaju klična cijev i infektivna hifa. U Hrvatskoj sljedeće plamenjače uzrokuju česte i znatne štete: plamenjača krumpira ili krumpirova plijesan, plamenjača rajčice (Phytophthora infestas), vinove loze, suncokreta (Plasmopara halstedii), hmelja (Pseudoperonospora humuli), salate (Bremia lactucae), kukuruza (Sclerospora macrospora), duhana, soje (Peronospora manshurica), blitve, šećerne repe, špinata (Peronospora farinosa), luka (Peronospora destructor), maka (Peronospora arborescens), plamenjača kupusnjača (Peronospora parasitica) i druge. Osim plamenjače rajčice, sve su ostale spomenute vrste plamenjača obligatni nametnici. (→ bolest, bolesti biljaka)

Citiranje:
plamenjača. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48566>.