TRAŽI DALJE:
STRUKE:

planimetar

planimetar (plani- + -metar), sprava za mjerenje površine (integriranje) likova na planu u jednoj ravnini. Točnost mjerenja dobrim planimetrom varira oko tisućine mjerene površine. Prema namjeni, ima različitih planimetara. Kompenzacijski planimetar uređen je tako da se krivulja može mjeriti povlačenjem šiljka u dva smjera; time se poništavaju pogreške na spravi. Linearni planimetar upotrebljava se za mjerenje dugih pružnih dijagrama uz ravnalo, radijalni planimetar (polarograf) za krivulje u polarnim koordinatama, harmonični analizator za rastavljanje rezultantnih krivulja i mjerenje njihovih harmoničnih dijelova.

Citiranje:
planimetar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48586>.