Plaško polje

Plaško polje (također Plaščansko polje), polje u kršu na dodiru Gorskoga kotara, Like i Korduna, oko 25 km jugoistočno od Ogulina. Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok; obuhvaća 22 km²; dugo je 16 km, široko do 3 km. Leži na 365 do 390 m (nagnuto je prema jugoistoku); šumom prekriveni humovi u polju uspinju se do 450 m. Poviše zapadnoga ruba uzdižu se padine planinskoga masiva Kapele, istočni rub čine uzvisine 400 do 600 m visine i greben Huma (861 m), a u južnome dijelu vapnenački se okvir strmo uzdiže do približno 800 m. Uz sjevernije položeno Ogulinsko polje, dio je Ogulinsko-plaščanske udoline.; U polju izvire i ponire riječica Dretulja s pritokom Vrnjikom i drugi kratki potoci (Vera, Komadinski potok, Suvaja i dr.). Vrela su smještena uz južni rub polja. Zemljište je pogodno za poljoprivredu (uzgoj žitarica, stoke). Poljem vode željeznička pruga i cesta Ogulin–Gospić. Naselja su mala i ruralna. Najveće je naselje Plaški (1281 st., 2011); ostala su naselja: Lapat (215 st.), Latin (196 st.), Janja Gora (112 st.), Međeđak (100 st.), Jezero (77 st.), Pothum Plaščanski (77 st.)  i Kunić (32 st.).

Citiranje:
Plaško polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48625>.