Podlapačko polje

Podlapačko polje, polje u kršu Like; obuhvaća 9,74 km². Leži zapadno od Krbavskoga polja i istočno od Ličkoga polja na 657 do 680 m visine. Pruža se i sužava u smjeru sjever–jug; dugo je 7 km, široko do 3,2 km. Sastoji se od triju manjih polja (Svračkovo polje, Jagodnje polje i Budžak) u kojima, za jakih kiša u jesen, nastaju periodična jezera. U južnome dijelu (Budžak) teče potok Strmac. Naselja leže na rubu polja: Svračkovo Selo (10 st., 2011) i Jagodnje (32 st.) na sjeveru, Podlapača (74 st.) na jugu. U Podlapači se križaju lokalne ceste koje vode prema Buniću i Krbavi, odnosno prema Jagodnju. Gospodarsku osnovu čini poljoprivreda.

Citiranje:
Podlapačko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48914>.