TRAŽI DALJE:
STRUKE:

podzemni kop

podzemni kop, rudarski objekt i sustav rudarskih radova kojima se iskorištavaju mineralne sirovine u podzemnim rudnim ležištima. Iskorištavanje ležišta podzemnim kopom obuhvaća: otvaranje, razradbu, pripremu, otkopavanje te prijevoz i izvoz. Otvaranje podzemnog ležišta podrazumijeva radove kojima se ležište ili njegovi dijelovi povezuju s površinom i čine ga trajno pristupačnim na siguran, svrsishodan i ekonomičan način. Razradbom se ležište dijeli na revire, otkopna polja, horizonte, izrađuju se podzemne prostorije (za smještaj kompresora, crpki za vodu, drobilica itd.), otpremni, izvozni i zračni putovi. Prostorije obuhvaćene razradbom mogu biti izrađene u samom ležištu ili, što je bolje, u pratećim naslagama. Pripremom se smatraju radovi koji neposredno omogućuju otkopavanje, a ovisni su o samom načinu (metodi) otkopavanja. Otkopavanje je radna faza u kojoj treba što potpunije otkopati mineralnu sirovinu, odn. iskoristiti ležište. Prijevoz i izvoz djelatnosti su u kojima se s pomoću prijevoznih sredstava unutar jame i do površine prenose različiti tereti (mineralna sirovina, jalovina, alati, oprema, strojevi, građevni materijal, eksploziv, zasip, zaposleno ljudstvo). Podzemni kop s redovitom proizvodnjom mora stalno imati dva pristupačna i prohodna izlaza na površinu, kako bi ljudi, u slučaju da jedan od izlaza iz bilo kojeg razloga ne bude prohodan, mogli izaći iz otkopa kroz pričuvni izlaz. (→ rudnik)

Citiranje:
podzemni kop. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48972>.