TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ponor

ponor, otvor ili sustav pukotina u propusnim stijenama u kojima se površinska tekućica gubi, ponire. Ovisno o naravi tekućica, postoje trajni i periodični ponori. Posebno su zanimljivi ponori u našem kršu što naizmjence, za niskih voda, gutaju vodu, a za visokih, kao snažna vrela, izbacuju vodu; takvi se ponori u Lici nazivaju rigala. Naš izraz ponor sve se više upotrebljava i u međunarodnoj literaturi.

Citiranje:
ponor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49409>.