STRUKE:

porfirna struktura

porfirna struktura, struktura većine površinskih (efuzivnih) eruptivnih stijena. Sastoji se od velikih kristala (fenokristali, utrusci) u sitnozrnastoj i staklastoj osnovi. Utrusci su većinom nastali tijekom sporoga hlađenja magme u dubini kamene kore, a sitnozrnasta osnova naglim ohlađivanjem preostale magmatske taljevine na površini nakon efuzije. Osnova može biti djelomično i amorfna.

Citiranje:
porfirna struktura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49535>.