TRAŽI DALJE:
STRUKE:

pornokracija

pornokracija (franc. pornocratie, od grč. πόρνη: bludnica + -kracija), u zapadnoj crkvenoj povijesti, razdoblje 904–964., u kojem su grad Rim i papinstvo bili pod vladavinom razuzdanih patricijki (Teodora, žena restijara Teofilakta, te njezine kćeri Teodora Mlađa i Marocija) i njihovih potomaka. U njihovoj su vlasti pape (Sergije I., Atanazije III., Ivan X., Leon VI. i dr.) bili puke igračke, a papinska je služba doživjela najveću degradaciju. Vladavinu pornokracije okončao je rimsko-njemački car Oton I. Veliki.

Citiranje:
pornokracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49546>.