STRUKE:

porodica

porodica.

1. U biologiji (familia), kategorija iz zoološke ili botaničke sistematike, viša od roda, a niža od reda, koja obuhvaća jedan ili više srodnih rodova. Znanstv. imena porodica stvaraju se tako da se imenu reprezentativnoga, gl. roda iz te porodice doda sufiks -aceae (u botanici, npr. Rosaceae), odnosno -idae (u zoologiji, npr. Canidae) (→ sistematika).

2. U sociologiji i etnologiji → obitelj

porodica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 2.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49548>.