TRAŽI DALJE:
STRUKE:

portulan

ilustracija
PORTULAN, Pisanska karta iz XIII. st.

portulan (talijanski portolano, starije portulano < srednjovjekovni latinski portulanus, prema klasičnom latinskom portus: luka), rukopisna pomorska karta crtana na pergamentu. Portulani su se razvili od antičkih periplusa. U upotrebi su bili od XIV. do XVII. st. Nerijetko su se pomorske karte uvezivale u knjigu (portulanski atlas). Uz kartografski prikaz, sadržavali su obavijesti o prikazanim lukama i obalama te detaljne podatke o plovidbenim rutama. Zbog niza ucrtanih vjetrulja (ruža vjetrova) nazivaju se i kompasne karte. Glavna središta tadašnje pomorske kartografije bila su Venecija, Genova, Marseille i Baleari. Stoga i nije čudno što se Jadran pojavljuje na većini poznatih portulana. U XVII. st. portulane su zamijenile pomorske karte izrađene u Mercatorovoj projekciji, koja se u pomorskoj navigaciji održala do danas. Najstariji očuvani portulan, tzv. Pisanska karta (Carta Pisana) nepoznatog autora, potječe iz XIII. st., a najstariji portulan poznatog autora, talijanskoga (genoveškoga) kartografa P. Vescontea, potječe iz 1311. Među istaknute autore portulana ubrajaju se B. Agnese, G. Benincasa, P. Kopić te Dubrovčanin V. D. Volčić.

Citiranje:
portulan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49625>.