STRUKE:

Baader, Franz Xaver von

Baader [ba:'dəɹ], Franz Xaver von, njemački katolički filozof i teolog (München, 27. III. 1765München, 23. V. 1841). Pod utjecajem kabale i J. Böhmea, a blizak F. J. Schellingu i francuskom mistiku sv. Martinu, shvaća spoznaju kao sudjelovanje čovjeka u božanskom umu i božanskom znanju, ali tako da Bog razvija samoga sebe u čovjeku i da kroz njega oslobađa samoga sebe iz tamnoga pratemelja. Baader time premošćuje napetost između individualnoga i općega i pripravlja put Schellingovoj transcendentalnoj filozofiji i romantici kao reakcijama na idealističke sustave, u kojima se ukida individualno a Boga izvrgava umnoj spoznatljivosti. Glavna djela: Kvasac spoznaje (Fermenta cognitionis, I–IV, 1822–24), Spekulativna dogmatika (Spekulative Dogmatik, I–V, 1827–28).

Citiranje:
Baader, Franz Xaver von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4968>.