TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Baba

Baba, planinski masiv u Sjevernoj Makedoniji, između Prespanskoga jezera i Pelagonijske kotline; najviši vrh Pelister (Perister; 2601 m). Tragovi pleistocenske glacijacije (morene, cirkovi, dva ledenjačka jezera). Šume endemičnoga bora molike (Pinus peuce). Veći dio masiva unutar je nacionalnoga parka Pelister (17 150 ha), osnovanoga 1948. U istočnome podnožju Babe leži Bitolj.

Citiranje:
Baba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4973>.