TRAŽI DALJE:
STRUKE:

potpunost

potpunost, u matematici, naziv s više značenja. Općenito je npr. porodica funkcija (koja pripada nekoj klasi funkcija) potpuna u odnosu na tu klasu funkcija ako je svaku funkciju te klase moguće izraziti s pomoću funkcija zadane porodice. Tako npr. funkcija sin x (ili cos x) predstavlja jednoelementnu porodicu, potpunu u odnosu na sve trigonometrijske funkcije. Posebno, za neki metrički prostor kaže se da je potpun prostor ako ispunjava uvjet potpunosti, tj. za svaki niz njegovih elemenata Xn, koji ispunjava uvjet Xn – Xm  → 0 za n, m → ∞, vrijedi da ima limes.

Citiranje:
potpunost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49784>.