Babić, Božo

Babić, Božo, hrvatski pomorski pisac i leksikograf (Volarice kraj Senja, 24. XII. 1840Sveti Juraj kraj Senja, 14. XII. 1912). Pomorsku školu završio u Trstu. God. 1858–62. pomorski kadet, od 1866–74. zastavnik linijskoga broda u austrougarskoj mornarici. Predavao matematiku i nautičke predmete na riječkoj gimnaziji (1865) i bakarskoj Nautičkoj školi (1874–82), kojoj je l874. bio i privremeni ravnatelj. Zauzimao se za izdavanje hrvatskoga pomorskoga glasila i utemeljenje Morske matice u Bakru. O pomorstvu pisao u bakarskom Galebu. Leksikografskim je djelima (Morski riečnik hrvacko-srbski usporedjen sa italijanskijem jezikom, 1870; Mladi mornar ili Put brodom iz Senja u Trst, 1875; Nazivlje korita i jedrilja broda u hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku, 1877; Zapovjed brodovnih obava u hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku, 1878; Pomorski rječnik ili Nazivlje za brodarenje po moru, 1901) utemeljio hrvatsko pomorsko nazivlje, koje je skupio u svojem kraju, djelomice i u ostalom primorju, a dio je naziva sam stvorio. Svojim je radom postavio temelje tzv. bakarskoj redakciji pomorske terminologije.

Citiranje:
Babić, Božo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5003>.