TRAŽI DALJE:
STRUKE:

prijenos

prijenos (njem. Übertragung), pojam što ga je uveo S. Freud kako bi označio pacijentov odnos prema analitičaru u psihoanalitičkom dijalogu. Pacijent prenosi na analitičara nesvjesne želje, osjećaje i očekivanja vezane uz neku osobu ili predmet iz svoje prošlosti. U svojoj koncepciji tumačenja snova Freud je prijenos prvotno vezivao za premještanje afekta potaknutoga potiskivanjem s jedne predodžbe na drugu. Potom se pod prijenosom podrazumijevalo ponovno doživljavanje potresnoga događaja i aktualiziranje potisnute želje u kliničkom odnosu pacijenta i analitičara. Pacijent u tu »prisilu na ponavljanje« nastoji uvući analitičara dodjeljujući mu status povlaštene instancije. – U književnoj teoriji pojam prijenosa primjenjivao se na različite načine. Američkom kritičaru Haroldu Bloomu (Tjeskoba utjecajaThe Anxiety of Influence, 1973) on je npr. poslužio za tumačenje odnosa između pjesničkih autoriteta i njihovih poricatelja i kritičara. Bloom je prijenos odredio kao nesvjesno oživljavanje potisnutoga književnog uzora u liku njegova potomka ili tumača. Poslije se pojam prijenos prebacio na odnos između književnog teksta i čitatelja, gdje se autoritativna uloga »nekoga tko zna« pridaje tekstu. U toj institucijskoj funkciji on se naizgled bez otpora prepušta čitateljskim mehanizmima projekcije i aktualizacije potisnute želje. No kao što je u utjecajnom čitanju interpretacijskoga prijepora oko pripovijetke Okretaj zavrtnja (1898) H. Jamesa potkraj 1970-ih pokazala američka teoretičarka Shoshana Felman, posrijedi je lukavstvo. Tekst se naime razotkriva kao područje koje se zapravo otima prijenosnomu zaposjedanju uvlačeći čitatelja u svoje mehanizme. Takvu »produljenu izvedbu teksta« omogućuju čak i njegovi tumači nesvjesno prenoseći prijepor među instancijama unutar teksta na interpretacijski prijepor o konačnom smislu samoga teksta. Osim u psihoanalitičkoj i dekonstrukcijskoj kritici, pojam je prijenosa razrađivan i u fenomenologijskom tumačenju književnosti i sociologijskoj teoriji autoreferencijalnih sustava. – U medicini → transfer

Citiranje:
prijenos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50342>.