TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Prodik

Prodik (grčki Πρόδιϰος, Prόdikos), grčki sofist (otok Kej, između 470. i 460. pr. Kr.Atena, nakon 399. pr. Kr.). Iz njegova djela Hore (Ὧραι) potječe poznata priča o Heraklitu na raskrižju, sačuvana kod Ksenofonta (Uspomene na Sokrata, II, 1). Mitove je tumačio racionalistički. Bavio se i jezičnim pitanjima. Osnivač sinonimike (discipline koja proučava značenja sličnih riječi); pokazivao je da međusobno uspoređeni pojmovi upravo nisu sinonimni, odnosno da je zadaća discipline pokazati semantičku razliku između dviju prividno istoznačnih riječi.

Citiranje:
Prodik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50528>.