TRAŽI DALJE:
STRUKE:

produktivnost

produktivnost (prema kasnolat. productivus: produktivan).

1. U ekologiji, ukupna masa organskih tvari proizvedene u ekosustavu kroz određeno vrijeme. Produktivnost pokazuje brzinu rasta autotrofnih organizama u određenom području, a određuju ju intenzitet svjetlosti, temperatura, raspoložive hranjive tvari i voda te sposobnost cijele ekološke zajednice da omogući kruženje tvari koje su joj na raspolaganju (→ prehrambeni ili trofički lanac). Na osnovi tih kriterija na Zemlji su najproduktivnija područja plitkih voda, vlažne šume, aluvijalne ravnice i neka područja intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Slijede livade, obalna mora, plitka jezera i obradivo poljoprivredno zemljište. Najmanju produktivnost imaju oceani, vrlo duboka jezera i pustinje (→ primarna proizvodnja).

2. U ekonomiji →  proizvodnost

Citiranje:
produktivnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50532>.