TRAŽI DALJE:
STRUKE:

prognoza

prognoza (grč. πρόγνωσις: prethodno znanje).

1. Općenito, procjena budućih zbivanja na temelju poznatih pokazatelja; predviđanje.

2. U meteorologiji, znanstveno utemeljena predviđanja vremenskih prilika. Kratkoročne prognoze odnose se obično na tri dana, srednjoročne prognoze daju se za razdoblje od tri do sedam dana, a dugoročne prognoze za razdoblje dulje od 10 dana, npr. za jedan mjesec ili godišnje doba. Osim toga postoje i specijalne prognoze, koje se daju za posebne namjene, kao i neposredni izgledi za razvoj vremena od samo nekoliko sati unaprijed. O duljini prognoziranoga razdoblja ovisi i sadržaj prognoze: kratkoročne prognoze sadrže tijek vremena i, u pravilu, veličinu prognoziranih meteoroloških elemenata na određenom području te danas općenito imaju vrlo visok stupanj uspješnosti, a srednjoročne su prognoze općenite i u pravilu grubo naznačuju karakter vremena. Dugoročne su prognoze još u eksperimentalnoj fazi i sadrže značajke vremena izražene odstupanjem meteoroloških elemenata od srednjih vrijednosti za promatrano razdoblje i područje. Specijalne prognoze vremena izrađuju se npr. za potrebe zrakoplovstva tako da se za određenu rutu predviđa razvoj vremenskih prilika na određenim visinama, za potrebe pomorstva uključuju uz meteorološke elemente i stanje mora na određenom akvatoriju, dok se za potrebe vojske, privrede i prometa u prognozama specificiraju meteorološki elementi značajni za odvijanje planiranih operacija, radova i sl. Posljednjih desetljeća vremenske se prognoze osnivaju ugl. na rezultatima numeričkih prognostičkih modela stanja atmosfere dobivenima s pomoću vrlo brzih superračunala (→ sinoptička meteorologija).

3. U medicini, prognoza bolesti, predviđanje, odn. procjena vjerojatnoga tijeka, trajanja i ishoda bolesti u nekoga bolesnika. Obično se temelji na poznavanju uobičajenoga tijeka te bolesti u drugih bolesnika, na procjeni općega stanja, mogućih drugih istodobnih bolesti te na dotadašnjem učinku poduzetoga liječenja bolesnika o kojem je riječ. Često ovisi i o dobi bolesnika, o spolu i drugim okolnostima.

Citiranje:
prognoza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50550>.