TRAŽI DALJE:
STRUKE:

prokonzul

prokonzul (latinski proconsul), u antičkom Rimu, naziv za konzula pri kraju mandata kojega je Senat obično postavljao za upravitelja neke rimske provincije sa svim vojnim, civilnim i sudbenim ovlastima. Od Augustove reforme, u tzv. prokonzularnim provincijama kojima je upravljao Senat (senatske provincije), prokonzuli su obavljali samo civilnu vlast, a u velikim provincijama gdjekada i vojnu, koja je inače pripadala carskim službenicima. Za Francuske revolucije prokonzul je bio vladin civilni komesar pri vojnim postrojbama, a poslije je to bio naziv za neke visoke kolonijalne dužnosnike.

Citiranje:
prokonzul. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50594>.