TRAŽI DALJE:
STRUKE:

prolaktin

prolaktin (pro-1 + lat. lac, genitiv lactis: mlijeko) (laktotropin, mamotropin), hormon prednjega režnja hipofize. Njegovo lučenje nadzire hipotalamus dvama hormonima: jedan ga koči (PIH, engl. prolactin inhibiting hormone), a drugi potiče (PRH, engl. prolactin releasing hormone). Prolaktin tijekom trudnoće priprema dojke za laktaciju, a nakon porođaja potiče u njima stvaranje mlijeka. Koči oslobađanje gonadotropina, pa u žene koja doji nema ovulacije ni mjesečnoga ciklusa. Koncentracija prolaktina u krvi počinje se povećavati od 5. tjedna trudnoće, a tijekom poroda je 10 do 20 puta veća nego u žene koja nije trudna. Nakon poroda njegova se koncentracija za nekoliko tjedana vraća na razinu prije trudnoće, no pri svakom dojenju živčani signali iz bradavice dojke odlaze u hipotalamus, koji snažno potiče lučenje prolaktina, čime se omogućuje stvaranje dovoljne količine mlijeka za sljedeće dojenje.

Citiranje:
prolaktin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50615>.