TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Psunj

Psunj, planina na jugozapadnome rubu Požeške kotline; najviši vrh Brezovo polje (985 m). Pruža se u smjeru sjeveroistok–jugozapad. Građena je od metamorfnih stijena (filiti, tinjčevi škriljci, gnajsevi), koje su prekrivene neogenim sedimentima. Šumovita (bukva, hrast); na prigorjima voćnjaci i vinogradi. Zapadnim podnožjem prolazi cesta Pakrac–Okučani, sjevernim Pakrac–Požega, a jugoistočnim Nova Gradiška–Požega. Južno od Psunja prolazi posavska željeznička pruga i autocesta Zagreb–Lipovac. U sjevernome podnožju veća su naselja Pakrac i Lipik, u južnom Nova Gradiška i Okučani.

Citiranje:
Psunj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50970>.