TRAŽI DALJE:
STRUKE:

purini

purini (njem. Purin, prema lat. purum [acidum] urinum: čista mokraćna [kiselina]), bezbojne kristalinične organske baze koje u dvama kondenziranim prstenovima (pirimidinskom i imidazolnom) sadrže četiri atoma dušika. U živim se organizmima sintetiziraju iz aminokiselina. Glavni je produkt njihove razgradnje mokraćna kiselina. Osobito su važni derivati purina adenin i gvanin, koji ulaze u sastav nukleotida i nukleinskih kiselina, te međuprodukti metabolizma nukleinskih kiselina, ksantin i hipoksantin. U dvostrukoj uzvojnici DNK purinske se baze uvijek sparuju s pirimidinskim bazama. (→ pirimidin)

Citiranje:
purini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51139>.