TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Raab, Kaspar

Raab (njem. izgovor [ra:p]), Kaspar (Gašpar), senjski kapetan 1576–85 (?, oko 1522?, oko 1598). Nakon osmanskog prodora u Gacku i uništenja utvrde u Brlogu (1575), obnovio je tu strateški važnu utvrdu po Senjsku kapetaniju i u nju smjestio hrvatske haramije. S uskocima i senjskim njemačkim plaćenicima pustošio je naselja osmanskih podanika u Lici i Pozrmanju. Proslavio se pohodima na utvrde Perušić (1578), Počitelj (1580), Obrovac (1581–82) i na sijelo ličkoga bega Ribnik (1584), te na manje utvrde Bilaj, Vrebac, Šćitar (danas Štitar) i Široki Toranj (danas Široka Kula). Nakon neuspjelih pokušaja da zavede vojnu stegu među uskocima (1581. pokrenuo sudske postupke protiv Jurja Subaše, a 1582. protiv vojvoda Jurja III. Daničića i Matije Tvrdislavića) i obuzda njihove pljačkaške pohode (prema mletačkomu i dubrovačkomu području), odstupio je s dužnosti senjskoga kapetana (1585).

Citiranje:
Raab, Kaspar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51336>.