STRUKE:

radiologija, medicinska

radiologija, medicinska (radio- + -logija), grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i intervencijskim (terapijskim) postupcima uz primjenu ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Nekad se rabio naziv rendgenologija; ta je medicinska grana primjenjivala samo rendgenske zrake za dobivanje slike unutrašnjosti tijela na filmu ili rendgenskom ekranu. Radiologija u dijagnozi i terapiji rabi različite uređaje. Ionizirajuće zračenje primjenjuje se kod konvencionalnih radioloških uređaja, koji koriste rendgensku cijev (→ radiografija; dijaskopija), te kod kompjutorizirane tomografije (→ tomografija). Neionizirajuće zračenje primjenjuje se kod magnetske rezonancije. Iako se ne radi o zračenju, u područje medicinske radiologije uvjetno se ubraja i primjena ultrazvuka. (→ radionuklidi; radioterapija)

Citiranje:
radiologija, medicinska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51494>.