STRUKE:

radiometrijski efekt

radiometrijski efekt, pojava pokretanja tijela obješenog u razrijeđenome plinu kada se obasja svjetlošću ili drugim elektromagnetskim valovima. Radiometrijski efekt primjenjuje se za mjerenje energije zračenja, osobito u području vidljivog i infracrvenoga dijela spektra elektromagnetskih valova. Prvi radiometar na tom principu sagradio je William Crookes. Crookesov radiometar sastoji se od četiriju metalnih pločica, s jedne strane poliranih, a s druge pocrnjenih, montiranih križno na osovini, u obliku vrtuljka. Cio uređaj nalazi se u staklenoj boci s vrlo razrijeđenim zrakom. Obasja li se radiometar, svjetlost (ili infracrvene zrake) će se više apsorbirati na tamnoj strani pločica; ta strana postaje toplija i molekule rezidualnoga plina jače od nje odskaču i reakcijom pokreću vrtuljak. Brzina okretanja ovisi o apsorbiranoj toplini, te je ujedno mjera izračene energije. Radiometrijski efekt ne smije se zamijeniti s radijacijskim tlakom, tj. izravnim djelovanjem elektromagnetskog zračenja na površine.

Citiranje:
radiometrijski efekt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51499>.