TRAŽI DALJE:
STRUKE:

radna terapija

radna terapija ili ergoterapija, dio medicinske rehabilitacije kojemu je cilj poboljšanje funkcijskih, psihičkih i socijalnih sposobnosti bolesnika. Primjenjuje se u dvama osnovnim oblicima: u funkcionalnoj radnoj terapiji (tzv. specifična), cilj koje je poboljšati snagu, opseg i izdržljivost pokreta te uspostaviti tzv. fine pokrete i koordinaciju, i u psihosomatskoj radnoj terapiji (tzv. nespecifična), kojom se djeluje na osobnost bolesnika i uspostavlja odgovarajući bolesnikov stav prema samomu sebi, okolini, društvu i radu, kojom se bolesnik oslobađa negativnih motivacija. Radna terapija provodi se kod fizičkih bolesti, odn. invalidnosti i kod nekih psihičkih bolesti, u bolesničkoj sobi ili u posebnim prostorijama, individualno ili u skupinama. Obavljaju se aktivnosti svakodnevnoga života, profesionalne, kreativne i intelektualne aktivnosti, te pedagoški rad (osobito u djece). Uključuje se i rekreacija igrama, plesovima, priredbama i dr. Radnu terapiju organizira, provodi i evaluira radni terapeut.

Citiranje:
radna terapija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51525>.