TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Randić, Milan

Randić, Milan, hrvatski i američki teorijski kemičar (Beograd, 1. X. 1930). Pošto je diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, radio je u Institutu »Ruđer Bošković«, a doktorirao 1958. na Sveučilištu u Cambridgeu, Engleska. U Institutu je 1960. osnovao Grupu za teorijsku kemiju. God. 1965. postao je izvanredni, a 1969. redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkomu fakultetu u Zagrebu. Od 1971. stalno boravi u SAD-u, gdje je predavao na različitim sveučilištima te 1980. postao izvanredni, a 1985. redoviti profesor Sveučilišta Drake, u Des Moinesu, Iowa. Bavi se molekularnom spektroskopijom, kvantnom i matematičkom kemijom, poglavito kemijskom strukturom. U kemiju je uveo molekularni indeks povezanosti, a njegov model konjugiranih krugova, jednostavna inačica metode valentnih struktura, pokazao se vrlo korisnim u proučavanju konjugiranih molekula, posebice fulerena. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, među ostalima i Nagrade grada Zagreba (1967). Za dopisnoga člana HAZU izabran je 1997.

Citiranje:
Randić, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51790>.