TRAŽI DALJE:
STRUKE:

razudba

razudba (autopsija, obdukcija), postupak otvaranja mrtvoga tijela te sustavnoga pregleda organa i dijelova tijela radi utvrđivanja patoloških promjena i uzroka smrti. Razudba je osnovna djelatnost dviju medicinskih struka: patološke anatomije i sudske medicine. Obavljanje patološkoanatomskih razudbi u RH propisuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2003. One se provode kada je to potrebno radi zaštite zdravlja ljudi (iz epidemioloških, sanitarnih i drugih medicinskih razloga), na zahtjev obitelji umrle osobe, te onda kada je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi (ako je riječ o nasilnoj smrti ili smrti zbog nepoznata uzroka, ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskoga zahvata, ili tijekom 24 h od prijama osobe u zdravstvenu ustanovu te ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili drugom zdravstvenom ispitivanju). O tijeku razudbe vodi se zapisnik u kojem se navode podatci o pojedinim organima, patološke promjene na njima i dijagnoze utvrđenih patoloških nalaza na latinskom jeziku s oznakom bolesti koja je dovela do smrti. Radi postavljanja točne dijagnoze obavlja se i mikroskopska pretraga organa, a prema potrebi i dr. analize. Sudskomedicinska razudba prema Zakonu o kaznenom postupku RH iz 2003. provodi se uvijek kada u smrtnom slučaju postoji sumnja ili je očito da je smrt prouzročena kaznenim djelom, ili pak je u vezi s počinjenjem kaznenoga djela. Provodi se i u slučajevima prirodne smrti, kada je uzrok smrti nepoznat ili je smrt nastupila pod sumnjivim okolnostima. Nakon sudskomedicinske razudbe također se sastavlja zapisnik; budući da je namijenjen medicinskim laicima (ponajprije pravosudnim djelatnicima), dijagnoze se prevode na hrvatski jezik, a zapisnik završava mišljenjem o vrsti ozljeda, sredstvu i načinu kojim su one nanesene. – Za razudbu se rabi i naziv sekcija kada se ona izvodi za nastavu iz anatomije studentima humane i veterinarske medicine.

Citiranje:
razudba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52057>.